ชื่อ - นามสกุล :นายระพี แก้วเนตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :287/1-3 หมู่ 13 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :081-999532
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา